WB TV

PLATAFORMA WEB (DE L’ÀMBIT CULTURAL I TECNOLÒGIC), BASADA EN

LA INVESTIGACIÓ DE LA IMATGE I OFERTA DE SERVEIS AUDIOVISUALS

PROPIS PEL SECTOR AUDIOVISUAL I DE LA ENSENYANÇA

A la nostre societat, som bombardejats constantment per missatges de tot tipus, en

molts casos i la gran part d’ells, a través dels mitjans de comunicació i franges

publicitàries, però en concret,mitjançant la imatge visual.

Les imatges visuals, com ja sabem, tenen un gran poder en l’esser humà. Es el nostre

sentit més dessenvolupat, i gràcies a ell seleccionem i podem decidir una gran quantitat

d’informacions que son crucials al llarg de la nostre vida. Els mitjans de comunicació, el

cinema, les agències de publicitat, els lovies de poder, religions, polítics, en son i han

estat plenament conscients d’aquest fet.

Una imatge aparentment innocent, publicada per exemple, per un diari per publicitar

un producte determinat; pot encobrir tota una serie d’elements i continguts religiosos,

morals, ètics, socials, emocionals o psicològics, .. que poden ser tant positius com

negatius i que mitjançant el color, la jerarquia lumínica, la textura, el gest de la persona

que hi apareix, el tipus de vestimenta, el color de la pell o cabell, .. poden crear una

emoció inconscient o conscient en l’espectador que percep aquesta imatge.

El nostre objectiu, es decodificar aquestes imatge al ciutadà, per fer‐li arribar una

lectura o reflexió més profunda de les imatges que poden influir o incidir en el seu dia a

dia. Donant eines i recursos al ciutadà, per a que decodifiqui i analitzi millor les imatges

que rep diàriament i pugui prendre posicionament o decissions amb mes criteri. En un

mon on l’audiovisual cada cop està cobrant mes forçada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *